VIDEO die Raakt: Statushouders geslaagd voor werkleertraject assistent Glaszetter

Begin dit jaar is de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland een samenwerking aangegaan met VluchtelingenWerk Nederland om statushouders op te leiden tot glaszetter. Bureau Raakt heeft dit programma ontwikkeld en fungeert als mede-projectleider. Mooi nieuws: alle tien statushouders hebben de opleiding tot Assistent glaszetter gevolgd en zij zijn allemaal geslaagd! De meeste cursisten hebben uitzicht op een baan bij een glasbedrijf.

Bureau Raakt bouwt in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland aan duurzame landelijke arbeidsparticipatietrajecten gericht op de energietransitie.

De proeftuin bevat leerwerktrajecten voor statushouders om in de glasbranche te gaan werken als assistent glaszetter: een bijzonder fijne samenwerking tussen Koninklijk Bouwend Nederland Vakgroep GLAS, het Kenniscentrum Glas en VluchtelingenWerk Nederland. Lesstof aangepast aan een lager taalniveau, aandacht voor werkcultuur bij zowel de deelnemers als werkgevers, persoonlijke begeleiding, aandacht voor vaktaal, en een aangepaste VCA training. Met als doel: een duurzame baan in de glasbranche.
 
De gewenste duurzame plaatsing van statushouders in de glasbranche vergt een investering van zowel gemeenten als werkgevers en werknemers. Daarbij hoort een diverse werkcultuur waarin mensen met een migratieachtergrond zich thuis kunnen voelen, met begeleiding van zowel de statushouders als het management en de zittende werknemers over hoe om te gaan met cultuurverschillen op de werkvloer.

Auteur: Thomas Gesink

Thomas Gesink is een creatief strategisch ingestelde verbinder, een systeemdenker en een sterke communicator. Hij is sociaal ondernemer en oprichter van Bureau Raakt.