WERK dat Raakt: ‘Start eerste proeftuin Glas voor statushouders.’

Bouwend Nederland Vakgroep GLAS is een samenwerking aangegaan met VluchtelingenWerk Nederland om statushouders op te leiden tot (assistent) glaszetter. In deze ‘proeftuin’ participeren werkgevers, arbeidscoaches en het ontmoetingsproject Bekend Maakt Bemind van VluchtelingenWerk.

Proeftuin Glas

Bouwend Nederland Vakgroep GLAS is een samenwerking aangegaan met VluchtelingenWerk Nederland om statushouders op te leiden tot (assistent) glaszetter. In deze ‘proeftuin’ participeren werkgevers, arbeidscoaches en het ontmoetingsproject Bekend Maakt Bemind van VluchtelingenWerk.

Vluchtelingen willen goed werk en hun leven verder opbouwen. Werkgevers willen goede arbeidskrachten en invulling van hun maatschappelijke verplichtingen. Gemeenten willen vluchtelingen zo goed mogelijk laten integreren en uit de bijstand. De maatschappij wil dit allemaal gecombineerd.

Alle betrokken stakeholders, zowel vluchtelingen, als werkgevers als de overheid en maatschappij hebben gelijkwaardig belang bij succesvolle arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Dan is het toch gek om dat vanuit één perspectief te benaderen?

Over de proeftuin

Werk is cruciaal voor de integratie van vluchtelingen in onze samenleving. Daarom zijn wij enorm blij dat Vakgroep Glas van Bouwend Nederland en VluchtelingenWerk Nederland, samen met werkgevers, arbeidscoaches én het ontmoetingsproject Bekend Maakt Bemind, dit jaar een proeftuin gaan starten. Hiermee bouwen we aan een nieuw werk-leertraject dat vluchtelingen met behulp van vooropleiding, praktijkervaring en certificaten klaar stoomt voor het mooie beroep: (Assistent) Glaszetter. 

Met het nieuwe programma wil Vakgroep GLAS niet alleen een betaalde arbeidsplek vinden voor statushouders. De vakgroep haakt tegelijkertijd aan om de gestelde doelen van de energietransitie te behalen. Op alle niveaus zijn namelijk dringend extra mensen nodig. Vakgroep GLAS en VluchtelingenWerk zien hier een win-win situatie.

Cor Wittekoek, secretaris van de vakgroep: ‘Werkgevers in de glasbranche zoeken dringend geschikte medewerkers. Daarom focust deze aanpak zich op werkgevers, zodat we samen met vluchtelingen, die als assistent glaszetters of glaszetter te werk worden gesteld, een potentieel grote bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie, met toekomstgerichte banen.’

Bureau Raakt adviseert en ondersteunt

Bureau Raakt adviseert en ondersteunt VluchtelingenWerk bij de totstandkoming van een gecombineerd landelijk traject arbeidsparticipatie. Door brancheorganisaties, werkgevers en gemeenten actief te betrekken bij een sociaal ondernemersaanpak gericht op de vacatures in de energietransitie, transport & logistiek en horeca & retail.  De ontworpen proeftuin is een gelijkwaardig, intensief, evidence based, maatwerk trainings- en begeleidingsprogramma voor zowel werkgevers als vluchtelingen.

Auteur: Thomas Gesink

Thomas Gesink is een creatief strategisch ingestelde verbinder, een systeemdenker en een sterke communicator. Hij is sociaal ondernemer en oprichter van Bureau Raakt.